Nokia 105 bỏ sim tắt nguồn hoặc chớp tắt flash ok


Nhận máy bỏ sim vào tắt nguồn, lấy ATF chọn duy nhất 1 file MCU thôi nha mọi người.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]