lumia 610 không active được windows live đã nhập 2 loại key để active mà ko được , nó bắt gọi xin key mà bây giờ nó ko hổ trợ luôn . ace gặp xin giúp