Để đây và không nói gì. A.e kéo về dự trữ thôi nào. Ai có rồi xin đừng nói lời cay đắng.


Link Rom: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Flashtool: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Nếu a.e thấy có ích hãy like và share để động viên tinh thần.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]