mới nhận cây e1050 bị mất đèn màn hình, đèn bàn phím có...e câu màn hình hiển thị đc nhưng cứ lắp pin vào là tự nó trắng màn hình, ko tắt nguồn được...màn hình cứ sáng miết tới khi hết pin thì thôi...ae nào có sơ đồ câu con nay xin chỉ giúp. khách nó dí quá rồi...thanks ae nhiều


Các chủ đề giống nhau cùng chuyên mục:

  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]