Em có con iphone 4 sạc không vào pin , đo thì không thấy tổng trở của chân NTC
B1-B2-C3 thông nhau hết (Hình này người ta đánh sai [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ] ) , các bác cao thủ cho em hỏi chân này con chạy vào đâu nữa .
Thank all!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


Các chủ đề giống nhau cùng chuyên mục:

  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]