Mình qua bên tinhte thấy có bài này hay nên đem qua cho các bạn coi. Các bản fw custom này xài good lắm. Mình xài thấy ko có vấn đề gì cả. Không bị lỗi youtube, đang test tiếp. Và các bản này không nâng BB lên.


Cần đọc trước khi restore :
- Các bản FW Custom này được built bởi PwnageTool (MacOS X) sẽ không nâng cấp baseband.
- iPhone World sẽ được unlock và active bằng simcard với iTunes ngay sau khi restore FW Custom.
- iPhone Lock nếu restore FW Custom 4.1 world cần phải active bằng sim Lock nhà mạng (vd: AT&T), sau đó cài patch unlock ultrans0w trên cydia.
- Đối với iPhone 3G, 3GS Lock với baseband 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 6.15.00 , iPhone 4 baseband 1.59.00 , mở Cydia, search và cài đặt Ultrasn0w_1.2 để unlock.
- Trường hợp nếu không có Wifi , sau đây cách cài đặt unlock ultrasn0w : download file và giải nén Ultrasn0w 1.2, thành 2 file mobilesubstrate_0.9.3367.deb và ultrasn0w_1.2.deb, sử dụng ifunbox copy vào đường dẫn : var/root/Media/Cydia/AutoInstall (thư mục Cydia, AutoInstall phải tạo mới). Khởi động iPhone, ultrasn0w sẽ được cài đặt và thực hiện unlock iPhone. Nếu vẫn chưa unlock, thực hiện lần 2. Cách cài đặt file dạng .deb cũng tương tự.
- Cách nhận biết bootrom cũ đối với iPhone 3GS : đặt iPhone về DFU mode, kiểm tra bằng chương trình iDetector-V1.0.1. Cách khác kiểm tra trên serial number : số thứ 3 phải là 9, 2 số kế tiếp theo phải nhỏ hơn 40, vd : 88934 : bootrom cũ , 88942 : bootrom mới, ngoài ra số thứ 3 của serial number lại khác 9 là loại bootrom mới.

- Download iTunes :
+ iTunes version 9.2.1.5 : windows 32 , windows 64 , Mac OS X .
+ iTunes version 10.0.0.68 : windows 32 , windows 64 , Mac OS X,
+ Winrar 32 bit : winrar-32-bit.ex

- Mật khẩu download FW Custom 4.x : tinhte

iPhone 3G World Custom IOS 4.1 :
- Phiên bản mới nhất cập nhật ngày 15/11. được built by PwnageTool 4.1.2.
- Nhúng sẳn: hiển thị % của Pin và tiện ích Ztoggle bật mở Multitasking và Homescreen wallpaper.
- Yêu cầu restore trên Windows : chạy chương trình iREB 4.0.x-4.1-RC2.exe , click vào loại iPhone 3G, theo hướng dẫn của iREB đặt iPhone vào DFU mode, sau đó iPhone sẽ tự chuyển sang màu trắng, nhấn Shift + click "Restore" trỏ đến FW custom 4.1 sau:

iPhone1,2_4.1_8B117_Custom_No_Active_Restore.part1 .rar
iPhone1,2_4.1_8B117_Custom_No_Active_Restore.part2 .rar
iPhone1,2_4.1_8B117_Custom_No_Active_Restore.part3 .rar
iPhone1,2_4.1_8B117_Custom_No_Active_Restore.part4 .rar

iPhone 3G Lock Custom IOS 4.1 :
- Phiên bản mới nhất ngày 03/11 được built by PwnageTool 4.1.2.
- Nhúng sẳn: hiển thị % của Pin và tiện ích Ztoggle bật mở Multitasking và Homescreen wallpaper.
- Yêu cầu restore trên Windows : chạy chương trình iREB 4.0.x-4.1-RC2.exe , click vào loại iPhone 3G, theo hướng dẫn của iREB đặt iPhone vào DFU mode, sau đó iPhone sẽ tự chuyển sang màu trắng, nhấn Shift + click "Restore" trỏ đến FW custom 4.1 sau:

iPhone1,2_4.1_8B117_Custom_Active_Restore.part1.ra r
iPhone1,2_4.1_8B117_Custom_Active_Restore.part2.ra r
iPhone1,2_4.1_8B117_Custom_Active_Restore.part3.ra r
iPhone1,2_4.1_8B117_Custom_Active_Restore.part4.ra r

iPhone 3GS World Custom IOS 4.1 (Bootrom cũ ) :
- Phiên bản mới nhất cập nhật ngày 05/11.
- Restore với Recovery Mode : yêu cầu phải được jailbreak pwned trước đó.(1)
-
Restore với DFU Mode : giải nén tethered.iPhone.3GS.zipchạy file .bat :tethered.iPhone.3GS.bat. Mở iTunes, nhấn Shift + click "Restore" trỏ đến FW custom 4.1 sau:

iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_No_Active_Restore.part1 .rar
iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_No_Active_Restore.part2 .rar
iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_No_Active_Restore.part3 .rar
iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_No_Active_Restore.part4 .rar

iPhone 3GS Lock Custom IOS 4.1 (Bootrom cũ ):
- Phiên bản mới nhất cập nhật ngày 05/11.
- Restore với Recovery Mode : yêu cầu phải được jailbreak pwned trước đó.(1)
-
Restore với DFU Mode : giải nén tethered.iPhone.3GS.zipchạy file .bat :tethered.iPhone.3GS.bat. Mở iTunes, nhấn Shift + click "Restore" trỏ đến FW custom 4.1 sau:

iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_Active_Restore.part1.ra r
iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_Active_Restore.part2.ra r
iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_Active_Restore.part3.ra r
iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_Active_Restore.part4.ra r

iPhone 3GS World Custom IOS 4.1 (Bootrom mới) :
- Phiên bản mới nhất ngày 25/10 được built by PwnageTool 4.1.2.
- Yêu cầu restore trên Windows : đặt iPhone vào DFU mode, giải nén tethered.iPhone.3GS.zipchạy file .bat : tethered.iPhone.3GS.bat. Mở iTunes, nhấn Shift + click "Restore" trỏ đến FW custom 4.1 sau:

iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_No_Active_Restore.part1 .rar
iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_No_Active_Restore.part2 .rar
iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_No_Active_Restore.part3 .rar
iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_No_Active_Restore.part4 .rar

iPhone 3GS Lock Custom IOS 4.1 (Bootrom mới) :
- Phiên bản mới nhất ngày 25/10 được built by PwnageTool 4.1.2.
- Yêu cầu restore trên Windows : đặt iPhone vào DFU mode, giải nén tethered.iPhone.3GS.zipchạy file .bat :tethered.iPhone.3GS.bat. Mở iTunes, nhấn Shift + click "Restore" trỏ đến FW custom 4.1 sau:

iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_Active_Restore.part1.ra r
iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_Active_Restore.part2.ra r
iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_Active_Restore.part3.ra r
iPhone2,1_4.1_8B117_Custom_Active_Restore.part4.ra r

iPhone 4 Lock Custom IOS 4.1 :
- Phiên bản mới nhất ngày 01/11 được built by PwnageTool 4.1.2.
- Yêu cầu restore trên Windows :
đặt iPhone vào DFU mode, giải nén tethered.iPhone.4.zip và chạy file .bat : tethered.iPhone.4.bat. Mở iTunes, nhấn Shift + click "Restore" trỏ đến FW custom 4.1 sau:

iPhone3,1_4,1_8B117_Custom_Active_Restore.part1.ra r
iPhone3,1_4,1_8B117_Custom_Active_Restore.part2.ra r
iPhone3,1_4,1_8B117_Custom_Active_Restore.part3.ra r
iPhone3,1_4,1_8B117_Custom_Active_Restore.part4.ra r


iPhone 3G World Custom IOS 4.2.1 :
- Phiên bản ngày 29/11/2010 built by PwnageTool 4.1.3, không nâng cấp baseband.
- iPhone 3G Lock nên sử dụng bản này nếu có sim active nhà mạng.
- Yêu cầu restore trên Windows : chạy chương trình iREB 4.0.x-4.1-RC2.exe , click vào loại iPhone 3G, theo hướng dẫn của iREB đặt iPhone vào DFU mode, sau đó iPhone sẽ tự chuyển sang màu trắng, nhấn Shift + click "Restore" trỏ đến FW custom 4.2.1 sau:

iPhone1,2_4.2.1_8C148_Custom_No_Active_Restore.par t1.rar
iPhone1,2_4.2.1_8C148_Custom_No_Active_Restore.par t2.rar
iPhone1,2_4.2.1_8C148_Custom_No_Active_Restore.par t3.rar
iPhone1,2_4.2.1_8C148_Custom_No_Active_Restore.par t4.rar

iPhone 3G Lock Custom IOS 4.2.1 :
- Phiên bản ngày 30/11/2010 built by PwnageTool 4.1.3, không nâng cấp baseband.
- Yêu cầu restore trên Windows : chạy chương trình iREB 4.0.x-4.1-RC2.exe , click vào loại iPhone 3G, theo hướng dẫn của iREB đặt iPhone vào DFU mode, sau đó iPhone sẽ tự chuyển sang màu trắng, nhấn Shift + click "Restore" trỏ đến FW custom 4.2.1 sau:

iPhone1,2_4.2.1_8C148_Custom_Active_Restore.part1. rar
iPhone1,2_4.2.1_8C148_Custom_Active_Restore.part2. rar
iPhone1,2_4.2.1_8C148_Custom_Active_Restore.part3. rar
iPhone1,2_4.2.1_8C148_Custom_Active_Restore.part4. rar

iPhone 3GS World Custom IOS 4.2.1 (Bootrom cũ ):
- Phiên bản ngày 28/11/2010, không nâng cấp baseband.
- iPhone Lock nên sử dụng bản này nếu có sim active nhà mạng.
- Restore với Recovery Mode : yêu cầu phải được jailbreak pwned trước đó.(1)
-
Restore với DFU Mode : giải nén tethered.iPhone.3GS.zipchạy file .bat :tethered.iPhone.3GS.bat. Mở iTunes, nhấn Shift + click "Restore" trỏ đến FW custom 4.2.1 sau:

iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Custom_No_Active_Restore.pa rt1.rar
iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Custom_No_Active_Restore.pa rt2.rar
iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Custom_No_Active_Restore.pa rt3.rar
iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Custom_No_Active_Restore.pa rt4.rar

Để tránh quá tải từ các link download bên ngoài, mật khẩu để download là tinhte

iPhone 3GS Lock Custom IOS 4.2.1 (Bootrom cũ ):
- Phiên bản ngày 01/12/2010, không nâng cấp baseband. Lỗi do hacktivate : YouTube.
- Restore với DFU Mode : giải nén tethered.iPhone.3GS.zip chạy file .bat :tethered.iPhone.3GS.bat. Mở iTunes, nhấn Shift + click "Restore" trỏ đến FW custom 4.2.1 sau:

iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Custom_Active_Restore.part1 .rar
iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Custom_Active_Restore.part2 .rar
iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Custom_Active_Restore.part3 .rar
iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Custom_Active_Restore.part4 .rar


Xử lý các lỗi trên iTunes :

1. Chương trình tethered.iPhone.bat chỉ tương thích với Windows XP, Vista 32bit. Đối với windows 7 32 bit hay 64 bit, phải thực hiện theo bước 2 chạy iREB 4.0.x-4.1-RC2.exe.
2. Fix lỗi 1604, 1603, 1602, 1601, 1600 của iTunes trong quá trình restore Firmware custom :
Chạy chương trình iREB 4.0.x-4.1-RC2.exe , click vào loại iPhone đang restore , theo hướng dẫn của màn hình của iREB đặt iPhone vào DFU mode, sau đó iPhone sẽ tự chuyển sang màu trắng là có thể restore FW custom được.
3. Cách đặt iPhone vào DFU Mode trong trường hợp iTunes không nhận được iPhone :
Khi iphone reboot liên tục hay bị treo với màn hình quả táo hoặc trắng xóa, iTunes không nhận được iPhone, muốn đưa iphone về DFU mode để restore firmware thì phải tắt iphone mới được : rút cáp USB ra, nhấn cùng 1 lúc 2 phím Home và Power cho đến lúc iphone tắt màn hình ( màn hình tối đen ). Thử nhấn phím Home mà iPhone không lên là được, iPhone đã được tắt. Sau đó nhấn cùng một lúc phím Home và nút Power cho đúng 10 giây , iphone sẽ hiện logo quả táo sau đó sẽ tắt lại , cho đến giây thứ 10 , nhả nút Power ra và vẫn tiếp tục giữ phím Home khoản 15 giây nữa, màn hình iPhone vẫn tối đen, cắm cáp USB và mở iTunes nhận được iPhone là DFU Mode.
4. Cách thoát khỏi Recovery Mode :
Khi restore FW , nếu gặp một lỗi nào đó, iPhone bị giử lại với Recovery Mode với màn hình cáp + đĩa . Chạy chương trình umbrella-4.1.3, nhấn vào "kich Device Out of Recovery" để thoát khỏi Recovery Mode, iPhone khởi động bình thường.
5. Cách thoát khỏi DFU Mode :
iPhone 3G : tethered.iPhone.3G.zip , chạy 2 lần file bat : tethered.iPhone.3G.bat.
iPhone 3GS:tethered.iPhone.3GS.zip , chạy 2 lần file bat : tethered.iPhone.3GS.bat.
iPhone 4 : tethered.iPhone.4.zip, chạy 2 lần file bat : tethered.iPhone.4.bat
6. Cách cài đặt các ứng dụng trên Cydia với Cyder II :
- Trường hợp không có Wifi hoặc Cydia bị lỗi crash , sử dụng Cyder2-0.1.zip để cài đặt các ứng dụng trên Cydia. Ví dụ cài ultrasn0w : chon Source > Get Sources from Cydia > Phím phải mouse chọn add thêm source : Heaveniphone.com > Refresh > Put Sources to Cydia. Chọn Pakages > Filter> Gõ ultrasn0w > Enter > Phím phải mouse >Download this Package. Chọn downloads, phím phải mouse > Copy to Cydia Caches. Mở Cydia, search và cài ultrasn0w . Trường hợp search trên Cydia không thấy patch hay app: Chọn downloads, phím phải mouse > Copy to Cydia AutoInstall. Sau đó khởi động iphone, tool hay apps sẽ được cài trên iphone. Nếu không được thực hiện lần 2.

(1)jailbreak pwned là jailbreak tethered 3GS bootrom cũ , dùng blackra1n hay Redns0w 0.9.3 (OS 3.1, 3.1.2) hay đã được restore Firmware Custom OS 3.1, 3.1.2, 3.1.3, iOS 4.0, 4.0.1, 4.0.2 built by Pwnagetool hay sn0wbrezze.
Nguồn: Tinhte.vn


Các chủ đề giống nhau cùng chuyên mục: