Qmobile Qsmart S22 file rom tool driver

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]dùng SP_Flash_Tool để flash lại ROM nhé.

Link down ROM ( 2 file ) , trong link down có hướng dẫn , driver đầy đủ.  1. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  2. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]DOWNLOAD về giải nén thành 1 thư mục backup_v2_QSmart-S22, có tool le + driver trong đó luôn nha.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]