Dòng này có 2 loại nha mọi người - hình dáng y chang nhau nhưng 1 file thì lên bình thường, 1 file nạp vô thì chỉ rung ào ào thôi.
Nạp file này không được thì nạp file khác là ok à.

File 1 đã test OK : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]