Bị treo logo lý do là mất file NV,.... AE có máy này không read dùm mình cái file NV với box GPG có ,.... đang cần lắm các bác ơi....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]