[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

Chia sẻ rom Qsmart S15-3G,các bạn lưu ý là model này có hai dòng 2G và 3G nha.

Rom này dạng restore dành cho máy bị treo logo nhưng vào recovery vẫn được.

Nếu máy chưa có CWM các bạn Google để xem hướng dẫn CWM rồi restore rom này.

Link tải rom: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]