Samsung S4 i9508 Tiếng Việt add CH Play

Samsung S4 i9508 4.2.2 Tiếng Việt add CHplay ok
Model:
GT-I9508
Model name:
GALAXY S4
Country:
China
PDA:
I9508ZMUAMG1
Rom được build trên nền rom gốc I9508ZMUAMG1 mượt mà ổn định ít hao pin.
không cá nhân hóa, hard reset không mất Tiếng Việt, xóa toàn bộ app china không cần thiết
up xong wipe all thưởng thức.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]