anh em co rom tiếng việt samsung s7275t cho em xin với..em đang cần gấp xin chân thành cảm ơn