Android: 4.3
Model : Samsung GT-I9300
Build : I9300XXUGMJ9
Date : 11-11-2013
Link :
1/ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
2/ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Giữ nguyên tính năng Stock.
Nhúng thêm Root.
Deodex toàn bộ hệ thống.
Tiếng việt full,khỏi động mạc định TV.GPS ưu tiên Việt nam.
Thừa hưởng Giao diện Galaxy S4.
Gọi thêm của sổ trình duyệt.

Đặc biệt:
Khi hanset thì vào recovery.Nếu hanset qua cài đặt hoặc bằng lệnh sẽ mất tiếng việt vĩnh viễn.
Cách úp:
Tải về giải nén 2 part được Rom zip + recovery CWM + Odin.
Úp recovery qua Odin.
Tiến hành up Rom zip qua Recovery CWM.
(Có hanset factory thì vào recovery wipe nhé )

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]