Samsung Galaxy S4 I9505 Tiếng Việt 4.3

Samsung Galaxy S4 I9505 Tiếng Việt 4.3 Version MKF.


File Download Tại Link này : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Hoặc tại link này :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Recovery:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Root:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Sau khi Up FW lên 4.3 thì nạp luôn Recovery -> Root -> cài [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Dùng [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] vào system/csc/language.xml edit nó thêm tí (nếu edit tại đó lỗi thì copy nó sang nơi khác edit xong chép về lại đó)
(Note: vào system/csc/common/... tìm language.xml edit thêm 1 lần nữa để reset cho nó...tự tin )

<SamsungMobileLanguage>
<Country>Italy</Country>
<CountryISO>it</CountryISO>
<SalesCode>XEI</SalesCode>
<LanguageSet>
<Display>
vi_VN;en_GB;en_US;
</Display>
<Input>
<SupportList>
vi;en_GB;en_US;
</SupportList>
<EnableList>
</EnableList>
</Input>
</LanguageSet>
</SamsungMobileLanguage>[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]