ROM sưu tầm
Được build lại từ stock NF6 4.4.2, remove knox, factory không mất tiếng việt, add sẵn Super SU.
Up qua Odin, tự động wipe sau khi up. Không mất time cài root rec này nọ. Chỉ cần cắm vào odin và uống cf.
Share lên cho ae ai có nhu cầu dùng thì dùng.

Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Chú ý : Down về giải nén ra được 1 file .tar.md5 khi up sẽ báo lỗi md5
Khắc phục : Xóa cái đuôi .md5 đi rồi up bằng odin v3.10

(Nếu không thấy cái đuôi tar sau khi xóa thì làm như sau : Mở cửa sổ Windows Explorer lên, Organize --> Folder and search option --> chuyển qua Tab Views -->> untick dòng Hide Extension for known file type --> OK)


Vài hình ảnh của ROM.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]