[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Android: 4.3
Model : Samsung GT-I9300
Build : I9300XXUGMJ9
Link 1:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Link 2:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Giữ nguyên tính năng Stock.
Nhúng thêm Root.
Deodex toàn bộ hệ thống.
Tiếng việt full,khỏi động mạc định TV.GPS ưu tiên Việt nam.
Thừa hưởng Giao diện Galaxy S4.
Gọi thêm của sổ trình duyệt.
Đặc biệt:
Khách hàng về vào cài đặt factory hoặc dùng lệnh thì sẽ mất tiếng việt vĩnh viễn.
Anh em có hanset thì vào recovery để wipe nhá.sẽ không mất tiếng việt.
Điều này giúp anh em có cơ hội đong lúa thêm.kakaka
Cách úp:
Tải về giải nén 2 part được Rom zip + recovery CWM + Odin.
Úp recovery qua Odin.
Tiến hành up Rom zip qua Recovery CWM.
(Có hanset factory thì vào recovery wipe nhé )