Samsung Galaxy S3 T999V TIẾNG VIỆT 4.3:

1/ File: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tool: T999V Flash With Odin

2/ Remove: system/csc/common/system/csc/language.xml
system/csc/language.xml => Reboot

Link Download Siêu Tốc Google (T999V Tiếng Việt Rom 4.3) Giúp Anh Em Load Nhanh.DOWNLOAD : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]