Cho điện thoại kết nối với wifi được phát từ một thiết bị di động khác vào đến phần Cập Nhật Phần Mềm thì ae tắt phát wifi ( đoạn này phải nhanh tay ) đi rồi bấm tiếp theo đến phần chọn MÀN HÌNH KHÓA thì chọn như video tới bước nó nhảy về trạng thái ban đầu. Đến đây thì ai cũng biết rồi

Nói chung gần giống cách bữa mình chia sẻ con J1