mọi người ai có rom gốc galaxypocket2 cho minh xin với mình đang cần

xin cảm ơn trước