Rom Port nền quốc tế S5660 (mode lại của anh khựa. )
Không bị lỗi wifi,bluetouch...
Driver hỗ trợ : M290S & M290K.
Link :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Linh File :ThanhnamPDA

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]