ae ai có file samsung s7270 tiếng việt cho mình xin . cảm ơn các bạn nhiều