Nhận con A500f chết nguồn máy đập
gỡ ra đo đạc làm 1 hồi lên nguồn loa chông to, usb nhận nhưng màn đen ngòm
đo rệp đôi khiển màn thì mất trở kháng 2 chân


nhổ cpu ra đo thì mạch thông
kết luận: 1 hở chân cpu
2 cpu lỗi
1: đóng lại k lên
nhìn ic mã msm8916
trùng nhiều
táng địa cpu khác, repaid lại ổ cứng cho đồng bộ thông tin
đo lại pinout emmc cho chuẩn
fix done kèo 800k
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]