Đã a.e nào có kèo hoặc thấy J7 max - G615F kẹp nách chưa?


Kéo về chiến thôi...


I. Link download: J7 max -G615F:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


II.Flash Combine File with Odin tool:  1. Download Driver Samsung: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  2. Download Odin Tool Latest: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  3. Enter Download Mode Galaxy Mobile: Volume down + Home+ Power --->Rồi Volume up.
  4. Add file Combine trên Odin: Add [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] file to AP

---->Start


Sau khi cài xong vào máy kiếm Setting và kiểm tra chắc chắn răng USB-debug đã được bật (Chưa bật thì bật nó lên)


III. Sử dụng Odin flash ROM : Bước này chỉ cần flash Only AP Firmware.
Xong rồi lụm 150k .


Nếu a.e thấy hay và có ích hãy like và share để động viên tinh thần .