Hôm trước thấy có người kiếm file combination cho Samsung C7000, thấy đa phần người ta bán, cũng chưa được chia sẻ nhiều, nay share cùng a.e forum cho có data.
Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Pass nếu có: phukien3mien

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]