nhờ anh em giúp mình chia sẽ file cứu boot của máy sky a840s dành cho riff box. mình tải về nhưng file nén nặng quá tải từ sáng tới giờ mới được một nữa.
khách lại đang vội nữa