[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

spam kiếm links vô nghĩa
tiếng việt không dấu

Cảnh báo tới ace khi coment lấy links
Để tránh baned và xóa bài vui lòng coment bài viết có văn hóa,đúng nội quy,viết tiếng việt có dấu đầy đủ