câu theo hình nhưng không được. còn cách nào không cac bác!