Bài viết hướng dẫn các bạn cách thêm lệnh Command Prompt vào menu chuột phải để tiện truy cập trên Windows XP.

 • 1 Click Start > Run, gõ regedit vào hộp thoại run và ấn ENTER.

 • 2 Tìm đến khóa HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell, click chuột phải chọn New > Key.

  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
 • 3 Gõ tên key là "CommandPrompt", sau đó click đúp vào tên key mới tạo và nhập "Command Prompt Here".

  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
 • 4 Tiếp tục tạo một key mới như trên với tên là "Command" và giá trị là "cmd.exe /k cd %1".

  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
 • 5 Click chuột phải lên một thư mục, bạn sẽ thấy menu có thêm mục "Command Prompt Here".

  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]