Smart Phone Flash Tool ( Sp flashtool ) cho phép các bạn Flash với bất kì rom stock ( gốc ) trên điện thoại Androi MT6571, MT6572, MT6573, MT6575, MT6577, MT6582, MT6589, MT6592, MT65xx…
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Download All Sp flashtool


Sp flashtool :

1 ). Flash Stock Rom (gốc ): Nó cho phép bạn flash dựa trên Firmware của thiết bị Android (MTK 65xx ). Nó cũng có thể cho phép các bạn nâng cấp Firmware hoặc hạ cấp Firmware của bạn trong vài cú Click.
2 ). Flash Recove : Nó cho phép bạn flash phục hồi tùy vào thiết bị MTK65xx của bạn .Đơn giản thêm các tập tin trong công cụ sp flash và xác định các vị trí hình ảnh Recovery .img và flash nó.
3 ). Memory Test : Cho phép người sử dụng kiểm tra và xác minh các RAM trên bộ nhớ ngoài và NAND flash trên thiết bị.
4 ). Parameter Setting : Cho phép người dùng đọc và viết các thông số trên các thiết bị điện thoại . Ví dụ , ngwowid dùng có thể dễ dàng đọc và viết các chức năng dữ liệu cho một thời gian lập trình khu vực ( OTP ).
5 ). Format Device / Hard Reset : Cho phép người sử dụng ddingj dạng điện thoại Android chạy trên Chipset MediaTek. Đơn giản chỉ cần tải file Scatter và kết nối điện thoại của bạn vào máy tính và Click vào Format.
Download Sp flashtool :

Download
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]