em mới tậu con cm2 dongle chua biết cách cài đặt và doaload phần mền về cài .rất ,ong bác nào đã dùng hướng dẫn cài đặt cụ thể giúp e .e cài nó cứ báo lỗi 0118