Nay mình chia sẻ cho ACE tool cài driver cho phone. Tool đã phân loại cho ae cài chỉ việc kick là ok, rất dễ sủ dụng. Nếu có ích thì thanks khích lệ tinh thần.
Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Pass: lỡ cài pass các bác nhập tên nick là ok.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]