[Chia Sẻ] FPT V Mã bảo vệ ok

FPT V Mã bảo vệ anh em thực hiện bấm Vol + với nút nguồn nó sẽ ra chế độ fatory màn hình màu xanh. đoạn này anh em tiếp tục dữ nút Vol + khoảng 10 s sau đỏ và nhấn nút trở về trên màn hình cảm ứng nó hiện màn hình màu đỏ -> dữ nút vol + khoảng 10s lại tiếp tực nhấn nút trở về đến khí ra chế độ Factory Fomat --> còn như thế nào anh em tự biết làm gì rồi nhé