[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Thị trường hiện tại iphone tàu, iphone nhái rất nhiều chủng loại...


Hôm nay chia sẻ a.e Rom gốc iphone 7 plus Trung Quốc cứu máy treo logo, bị virus hay màn hình xanh...do up nhầm rom hoặc bị lỗi.


A.e load về chờ kèo, xem đúng mã main mà táng thôi nhé. Con nào mà đang ngắc ngư thì táng luôn cho nó chết [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Code:
Mã lưng máy: E3087A
Code:


Mã màn hình: F552132VD


Mã Cab sạc: S209_7p_Main_FPC_V1.0


Mã trên Tem Mainboard S209 N7P 6580 V008
Link no pass.


Download SP Flashtool Latest: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Link Rom: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]