Rom X-BO X7 Ver 4.4.2 MT6572 Fix treo logo virus OK

File fix treo logo, fix virus, unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm khác...

China có nhiều loại, nhiều ver (phiên bản ), tránh rủi ro anh em check kỹ info và nên backup file trước khi flash !

TOOL FLASH : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]