năm qua các bác làm ăn thế nào ?
được, mất ra sao.
dù thế nào đi nữa thì cũng quên đi.
xuân về đầu ngõ rồi.
chúc các bác năm sau làm ăn tôt hơn năm nay!