dienthoaicodep's latest activity

  • D
    dienthoaicodep đã đăng chủ đề mới.
    Điện thoại Cổ Nokia 6700 Gold, là phiên bản 6700 Classic viết tắt là 6700c, người anh em tiền nhiệm của 6700s ( 6700 Slide ). Nokia 6700...