1280 Error reading checksum!

#1
tình hình là em nhận máy lúc lên lúc không đem mxbox ra chạy đang chạy báo lỗi Error reading checksum! và không đồng bộ được anh em gặp qua xin chỉ giáo thank all
 

ko.ko80

Junior Member
#3
đã chạy hết file chưa bạn nếu chạy hết flie rùi thì lấy box khác đồng bộ coi sao
 

alias_no_133

<font color=FF6600><b>VIP</b></font>
#4
con này lấy hwk chạy thấy ngon hơn mx-box nhiều. mx-box nghe quảng cáo rầm rộ em đầu tư 1 em về chỉ backup pm, rpl thui chứ chạy em cứ chơi hwk cho lành.