6 - 6plus grey

Vũ US

<font color=FF6600><b>VIP</b></font>
#1
6 16G grey zin nguyên con vỏ lướt nhẹ bán cũ ok done
6 128G grey vỏ thay mới 99% kính lướt lông mèo dán ok done
6s 16G rose zin all vỏ có mấy con trùn chỉ nhẹ done
6plus 16G grey zin a-z vỏ 98% done
Thanks ace xem qua => Call 0916000002
Ace shop cần bê em nhé
---
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 
Sửa lần cuối: