6- 6s cần ra đi

Vũ US

<font color=FF6600><b>VIP</b></font>
#1
6 16g grey 98% zinall done
6 64G gold 98% zin all done
6s 16G rose vỏ trùng chỉ 9t
6s 128G grey zin all 11.6
6plus 16G gold kính zin vỏ thay 8.8
6plus 64G gold vỏ chấm đít tổng thể đep zin all done
Thứ có ít cái ae cần pm nhé
Call 0916000002
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 
Sửa lần cuối: