avio sen s50

traiit

Senior Member
#1
nhận máy bi virus báo buộc dừng, máy xấu lãnh giá bèo lên gg tìm toàn rom bán ko nên ae nào có share e vơi ạ
thank !