Chia sẻ combination C7000

#1
Hôm trước thấy có người kiếm file combination cho Samsung C7000, thấy đa phần người ta bán, cũng chưa được chia sẻ nhiều, nay share cùng a.e forum cho có data.
Link:
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Pass nếu có: phukien3mien