Chia Sẻ : N101 không nhận thẻ nhớ

Support

<font color=green><b>Moderator</b></font>
#1
solution Nokia N101 MMC

Mới làm xong 2 con .1 con đứt mạch. 1 con mất áp
S/p:nếu trường hợp mất áp 1,8v.ace co thể lấy từ conet màn hình hoặc chỗ nào có 1,8v là ok nhé