Chia sẽ tiếng việt note 1 E160L 4.1.2 (phiên bản fix full flash bằng odin)