Chia Sẻ viettel v6216 mất đèn màn hình còn đèn phím