e71 báo không sạc

cmos_87

<b>Junior Member</b>
#1
e71 của mình mất con trở gần chấu pin, đã thay con khác nhưng vẫn not ok , ae chỉ giúp vơi