File Rom Otel OS4 MT6572 Fix Treo Logo Virus OK

#3
thanks anh , chưa biết khi nào mới được đụng tới con máy này nữa , lưu lại chờ kèo thôi