Cần giúp : GIúp hạ cấp J730 từ 8.1.0 về 7.0

mrquy

Junior Member
#1
Mình lỡ update lên 8.1.0 giờ muốn hạ cấp xuống 7.0 ai giúp mình với, cây Vesion: J730GDXS6BSD1