ip5s gol 16g Restore Lỗi 4005

#1
tình hình là như tiêu đề
em cắm vào restore báo lỗi 4005 nó không loaing được ( waiting For I phone )
hiện tại máy đang ở Chế đệ DFU
anh chị nào biết nó bị sao chỉ giúp em
em đã thử chạy ở 3 máy tính đều vậy