iphone 5s pan lạ cần ae giúp

#1
như tiêu đề minh có nhận của khách máy đang xài tự nhiên mất hiện thi
main còn đẹp chua qua sữa chữa lần nào.
mình đã kiểm tra sóc kết vẫn có tổng trở binh thường va các linh kiện xung quanh vẫn sáng đẹp nên mình quyết định thay thử ic cấp áp màn hinh và cuộn dây cung vậy
các anh em nào gặp qua xin chỉ giáo và đóng góp ý kiến cho e ak.
thành thật cảm ơn