iPhonegiasi | iphone giá sỉ | iphone 5 | iphone 5s | iphone 6 | iphone 6+ | iphone 6s | ipad 1 2 3 4

iphonegiasi

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
#1
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

0901797909 anh hải hcm
01242202222 bé diễm hcm
01216070707 bé hoàng khách tỉnh
F5 giá mới 03 > 06/04
máy zin ko thay vỏ ko ép kính
iphone x ko bh màn hình
64g trắng đen 99% 20.9
64g trắng đen new 21.9

____________________________
iphone new acti rồi
7- 32 đen new acti 9.5
7p32 đen new acti 12.8

____________________________
7 plus 32g ko bảo hành camera
98% -900k
32g hồng zin 99% 10.9
32g trắng zin 99% 10.9
32g đen_ zin 99% 10.9
32g vàng zin 99% 10.9

____

màn lô -1400
32 kính vỏ xấu 9.1
32 kính vỏ xấu 9.1

máy xấu bảo hành 1 ngày
____________________________
7 plus 128g ko bảo hành camera
98% -800k
128 hồng zin 99% 12.5
128 trắng zin 99% 12.5
128 đen_ zin 99% 12.5
128 vàng zin 99% 12.5

____

màn lô -1400
128 kính vỏ xấu 11.0
máy xấu bảo hành 1 ngày
____________________________
iphone 7 32g ko bh camera
98% -700k
32g hồng zin 99% 7999
32g trắng zin 99% 7999
32g đen_ zin 99% 7999
32g vàng zin 99% 7999

____

màn lô -900k
32g kính vỏ xấu 6.8
32g kính vỏ xấu 6.8

máy xấu bảo hành 1 ngày
____________________________
iphone 7 128g ko bh camera
98% -800k
128 hồng zin 99% 9400
128 trắng zin 99% 9400
128 đen_ zin 99% 9400
128 vàng zin 99% 9400
128 đỏ zin 99% 9900

____
màn lô -900k
128 kính vỏ xấu 8.4
máy xấu bảo hành 1 ngày
____________________________
6s 16g ko bh pin + camera
98% -500k
16 hồng zin 99% 4600
16 trắng zin 99% 4600
16 đen_ zin 99% 4600
16 vàng zin 99% 4600

____

màn lô -450k
16 kính vỏ xấu 3.7
16 kính vỏ xấu 3.7

máy xấu bảo hành 1 ngày
____________________________
6s 64g ko bh pin + camera
98% -500k
16 hồng zin 99% 5800
16 trắng zin 99% 5800
16 đen_ zin 99% 5800
16 vàng zin 99% 5800

____

màn lô -450k
16 kính vỏ xấu 4.9
16 kính vỏ xấu 4.9

xấu bảo hành 1 ngày
____________________________
iphone 6 16g ko bảo hành pin
98% -500k
16 đen_ zin 99% 3700
16 trắng zin 99% 3700
16 vàng zin 99% 3700

____
màn lô -300k
16 kính vỏ xấu 2.9
16 kính vỏ xấu 2.9

máy xấu bảo hành 1 ngày
____________________________
iphone 6 64g ko bảo hành pin
98% -500k
64g trắng zin 99% 4400
64g đen_ zin 99% 4400
64g vàng zin 99% 4500

____

màn lô -300k
64g kính vỏ xấu 3.6
64g kính vỏ xấu 3.6

máy xấu bảo hành 1 ngày
____________________________
iphone 6 128g ko bảo hành pin
98% -500k
128 đen_ zin 99% 4600
128 trắng zin 99% 4600
128 vàng zin 99% 4700

____
màn lô -300k
128 kính vỏ xấu 3.8
128 kính vỏ xấu 3.8

máy xấu bảo hành 1 ngày
____________________________
ipad
ari 1 32g trắng 5000
____________________________
Màn hình linh kiện 98%
6- 100k 6s 100k 98%
7- 200k 7P 250k 98%
7- 250k 7P 300k 99%

____________________________
main
7p zin tháo máy 6300
7p zin ko vân tay 4500
7p zin vân tay mẻ 5000

(vân tay mẻ sài bình thường)
_______________________
Thời Gian Bảo Hành
máy đẹp bảo hành 7 ngày
máy xấu bảo hành 1 ngày

______________________________
Không Bảo Hành

Ko imei | icloud | văn tay | màn hình | camera
______________________________
Tài Khoản Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695 | Scb 060151758218
đông Á 0110564850 | Agri 6421205297744

______________________________
đặt hàng qua tin nhắn

0901797909 anh hải hcm
01242202222 bé diễm hcm
01216070707 bé hoàng khách tỉnh
iPhonegiasi.vn chỉ có
14 kinh dương vương p13 Q6 0943000999 hậu
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
@
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
@
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 
Sửa lần cuối:

iphonegiasi

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
#3
Sửa lần cuối:

iphonegiasi

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
#4
Sửa lần cuối:

iphonegiasi

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
#5

iphonegiasi

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
#6
Sửa lần cuối:

iphonegiasi

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
#7
Sửa lần cuối:

iphonegiasi

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
#9
Sửa lần cuối:

iphonegiasi

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
#10

iphonegiasi

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
#14
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
|
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
|
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.


Bảng Giá iPhone Giá Sỉ
24/12 Đến 28/12/2015

______________________
iphone 5 đen Q tế

16g đen 97% 3t25
32g đen 97% 3t40
64g đen 97% 3t50
=====
16g đen 99% 3t40
32g đen 99% 3t50
64g đen 99% 3t65
(ko trầy +50k)

=====
16g đen fullbox 3t70
32g đen fullbox 3t85
64G đen fullbox 3t95
10 cây giảm 50k/c

______________________
iPhone 5 Trắng Q tế

16g trắng 97% 3t45
32g trắng 97% 3t60
64g trắng 97% 3t70
=====
16g trắng 99% 3t55
32g trắng 99% 3t75
64g trắng 99% 3t85
(ko trầy +50k)

=====
16g trắng fullbox 3t90
32g trắng fullbox 4t05
64g trắng fullbox 4t15
10 cây giảm 50k/c

______________________
iphone 5 lên 5s gold

16g lên 5s gold 3t45
32g lên 5s gold 3t60

64g lên 5s gold 3t70
______________________
iphone 5 lên 6 mini gold


ip5 lên 6 mini gold 16g 3t7
ip5 lên 6 mini gold 32g 3t8
ip5 lên 6 mini gold 64g 3t9
______________________
tất cả iphone ipad quốc tế

iphone ipad cũ ko phụ kiện
______________________
iphone 5s đen Q tế

16g đen 97% 4t3
32g đen 97% 4t6
64g đen 97% 4t8
=====
16g đen 99% 4t5
32g đen 99% 4t8
64g đen 99% 5t0
(ko trầy +50k)

=====
16g đen fullbox 4t8
32g đen fullbox 5t1
64G đen fullbox 5t3
iphone 5s xám 05c giảm 100k/c
iphone 5s xám 10c giảm 150k/c
iphone 5s xám 20c giảm 200k/c

______________________
iPhone 5s Trắng Q tế

16g trắng fullbox 5t4
32g trắng fullbox 5t6
64g trắng fullbox 5t9
10 cây giảm 50k/c
5s gold ko vân tay 4t4 quốc tế

______________________
iphone 5s gold Q tế

16g gold 97% 5t2
32g gold 97% 5t6
64g gold 97% 5t8
=====
16g gold 99% 5t4
32g gold 99% 5t8
64g gold 99% 6t0
(ko trầy +50k)

=====
16g gold fullbox 5t7
32g gold fullbox 6t1
64G godl fullbox 6t3
10 cây giảm 50k/c

______________________
iphone 6 Plus quốc tế

16g xám 97% 9tr8
16g xám 99% 10t3
16g acti rồi fullbox 11t5
______________________
64g xám 97% 11t5
64g xám 99% 12t0
64g acti rồi fullbox 13t2
______________________
128g xám 97% 12t1
128g xám 99% 12t6
128g acti rồi fullbox 13t8
______________________
iphone 6 plus trắng quốc tế
64g trắng 97% 12t0
64g trắng 99% 12t5
64g acti rồi fullbox 13t7
______________________
128g trắng 97% 12t6
128g trắng 99% 13t1
128g acti rồi fullbox 14t3
_____________________

iphone 6 plus vàng quốc tế
64g vàng 97% 12t9
64g vàng 99% 13t4
64g acti rồi fullbox 14t6
______________________
128g vàng 97% 13t5
128g vàng 99% 14t0
128g acti rồi fullbox 15t2
_____________________

ipad air 1 wifi 4g
16g đen 99% 6t2
16g trắg 99% 6t4

_____________________
ipad mini 2 wifi 4g
16g đen_ 99% 5t3
16g trắng 99% 5t5

_____________________
ipad mini 1 wifi 4g
16g đen 99% 3t9
32g đen 99% 4t2
64g đen 99% 4t4
=====
16g trắng 99% 4t1
32g trắng 99% 4t4

64g trắng 99% 4t6

_____________________
ipad 4 wifi 4g

16g trắg 99% 5t1
_____________________
ipad 3 wifi 4g

32g đen 99% 4t0
64g đen 99% 4t2
=====
32g trắng 99% 4t2

_____________________
Chế độ bảo hành

iphone ipad máy 10 ngày
Trả máy bảo hành sau 1h nhận
Lưu ý > giá bán sỉ cho cửa hàng
khách lẻ mua +300k
_________________________________
Thời Gian Bảo Hành
iphone 5 iphone 5s ipad cũ mới 10 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
_________________________________
Đối Với Các Trường Hợp Sau
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud
vân tay | màn hình | cảm ứng
_________________________________
0901.797919 Mr Hải
(hàng gửi tỉnh 15tr hoặc 1> máy ip6)
Vietcombak 025100 666 6666 | Sacombank 0602 1111 1111
Đông Á 0103001204 | Agribank 1700206017671
Nguyễn Thanh Hậu 0943.000.999 

iphonegiasi

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
#15
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
|
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
|
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Bảng Giá iPhone Giá Sỉ
24/12 Đến 28/12/2015

______________________
iphone 5 đen Q tế

16g đen 97% 3t25
32g đen 97% 3t40
64g đen 97% 3t50
=====
16g đen 99% 3t40
32g đen 99% 3t50
64g đen 99% 3t65
(ko trầy +50k)

=====
16g đen fullbox 3t70
32g đen fullbox 3t85
64G đen fullbox 3t95
10 cây giảm 50k/c

______________________
iPhone 5 Trắng Q tế

16g trắng 97% 3t45
32g trắng 97% 3t60
64g trắng 97% 3t70
=====
16g trắng 99% 3t55
32g trắng 99% 3t75
64g trắng 99% 3t85
(ko trầy +50k)

=====
16g trắng fullbox 3t90
32g trắng fullbox 4t05
64g trắng fullbox 4t15
10 cây giảm 50k/c

______________________
iphone 5 lên 5s gold

16g lên 5s gold 3t45
32g lên 5s gold 3t60

64g lên 5s gold 3t70
______________________
iphone 5 lên 6 mini gold

ip5 lên 6 mini gold 16g 3t7
ip5 lên 6 mini gold 32g 3t8
ip5 lên 6 mini gold 64g 3t9
______________________
tất cả iphone ipad quốc tế

iphone ipad cũ ko phụ kiện
______________________
iphone 5s đen Q tế

16g đen 97% 4t3
32g đen 97% 4t6
64g đen 97% 4t8
=====
16g đen 99% 4t5
32g đen 99% 4t8
64g đen 99% 5t0
(ko trầy +50k)

=====
16g đen fullbox 4t8
32g đen fullbox 5t1
64G đen fullbox 5t3
______________________
iPhone 5s Trắng Q tế

16g trắng fullbox 5t4
32g trắng fullbox 5t6
64g trắng fullbox 5t9
10 cây giảm 50k/c
______________________
5s gold ko vân tay 4t4 quốc tế

______________________
iphone 5s gold Q tế

16g gold 97% 5t2
32g gold 97% 5t6
64g gold 97% 5t8
=====
16g gold 99% 5t4
32g gold 99% 5t8
64g gold 99% 6t0
(ko trầy +50k)

=====
16g gold fullbox 5t7
32g gold fullbox 6t1
64G godl fullbox 6t3
10 cây giảm 50k/c
______________________
iphone 6 xám quốc tế
16g xám 97% 9t1
16g xám 99% 9t4
16g acti rồi fullbox 10t4

______________________
iphone 6 trắng quốc tế
16g trắng 97% 9t4
16g trắng 99% 9t
16g acti rồi fullbox 10t7
_____________________
iphone 6 vàng quốc tế
16g vàng 97% 10t1
16g vàng 99% 10t4
16g acti rồi fullbox 11t4
______________________
iphone 6 Plus quốc tế
64g xám 97% 11t5
64g xám 99% 12t0
64g acti rồi fullbox 13t2
______________________
128g xám 97% 12t1
128g xám 99% 12t6
128g acti rồi fullbox 13t8
______________________
ipad air 1 wifi 4g
16g trắg 99% 6t4
______________________
ipad mini 3 wifi 4g
16g vàng 97% 6t7
16g vàng likenew 99% 7t0
_____________________
ipad mini 2 wifi 4g
16g đen_ 99% 5t3
16g trắng 99% 5t5

_____________________
ipad mini 1 wifi 4g
16g đen 99% 3t9
32g đen 99% 4t2
64g đen 99% 4t4
=====
16g trắng 99% 4t1
32g trắng 99% 4t4

64g trắng 99% 4t6

_____________________
ipad 4 wifi 4g

16g trắg 99% 5t1
_____________________
ipad 3 wifi 4g

32g đen 99% 4t0
64g đen 99% 4t2
=====
32g trắng 99% 4t2

_____________________
Chế độ bảo hành

iphone ipad máy 10 ngày
Trả máy bảo hành sau 1h nhận
Lưu ý > giá bán sỉ cho cửa hàng
khách lẻ mua +300k
_________________________________
Thời Gian Bảo Hành
iphone 5 iphone 5s ipad cũ mới 10 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
_________________________________
Đối Với Các Trường Hợp Sau
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud
vân tay | màn hình | cảm ứng
_________________________________
0901.797919 Mr Hải
(hàng gửi tỉnh 15tr hoặc 1> máy ip6)
Vietcombak 025100 666 6666 | Sacombank 0602 1111 1111
Đông Á 0103001204 | Agribank 1700206017671
Nguyễn Thanh Hậu 0943.000.999 

iphonegiasi

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
#16

iphonegiasi

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
#17

iphonegiasi

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
#19

iphonegiasi

<font color=blue><b>Thương Gia</b></font>
#20